בתי ספר יסודיים > שלוה : Skip Navigation Linksמועצת תלמידים
מועצת תלמידים

 

 

 

 

 

תפקידה של מועצת התלמידים בבית הספר:

למועצת התלמידים בבית הספר ארבעה תפקידים עיקריים והם:

לייצג את התלמידים:
מועצת התלמידים כגוף נבחר אמורה לייצג את כלל התלמידים
בבית הספר כלפי ההנהלה וכדומה, ומכך חלה על חברי המועצה
להיות שותפים וגיבוש אורח החיים בבית הספר כנציגי התלמידים.

לדאוג לרווחתם ולפעילות חברתית:
על המועצה כקבוצה חברתית המובילה בבית הספר לדאוג לביצוע
פעולות חברתיות תרבותיות וגיוון הפעילות בבית הספר על פי רצון
התלמידים.
על המועצה לדאוג לרווחת התלמידים בחיי היום יום בבית הספר.

להגן על זכויות התלמיד כפי שנקבעו בחוק:
על המועצה לעמוד על משמר זכויותיהם של כלל התלמידים בבית
הספר כפי שנקבעו בחוקי מדינת ישראל ובהוראות חוזרי מנכ"ל של
משרד החינוך, על חברי המועצה חלה החובה להתעדכן ולהיות
מודעים לזכויות התלמידים בבית הספר.

לייצג את בית הספר בהיררכיה השונה:
חובתה של המועצה בבית הספר לבחור נציגים למועצות התלמידים
הרשותיות ובכך לייצג ולהביא לידי ביטוי את עמדותיהם של התלמידים
בבית הספר.

 
 
יום ניקיון: מועצת ו כיתות א' ו-ב'
ינואר 2014, תשע"ד
   

 

חברי מועצת התלמידים לשנת הלימודים תשע"ד הם:


כתה ד' (אבי):

פיסרנקו מריה

גרבניוק יוליה

רחנייב מישל

בשקורוב ורוניקה

וולודין ליאור

כתה ד' (רחלי ומירב):

בייגלמן מקס

צוקרמן אילן

כתה ה' (לורי):

פאנויאן תומאס

וורובסקי אנסטסיה

רסדין יוליה

אסולין שיר

כתה ו' (אורית):

נוסוייב אורי

סמוניאן קריקור

גבינסקי מרים

רוסקוב מיכאל

דאו מריאן

רון נטע 

טורניר קטרגל וטפסוני ומפעילות מועצת התלמידים
תשע"ד - 2014
 

 

 

 

 

 

טפסים וקבצים שימושיים לצרכי המועצה:

1. פרוטוקול מועצת תלמידים.pdf
2. לוח שנת הלימודים תשע"ג LUACHCHANAIVRILAADPASSA.pdf

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats