בתי ספר יסודיים > בית ספר רוממה :
בית
 https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D%202016.jpg
  שנת לימודים פורייה ומוצלחת!!! 
  
שנת תשע"ח בפתח.... בהצלחה למשפחת "ניגונים רוממה"....

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%98%D7%A7%D7%A1%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.jpg 

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5%20%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%20-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.jpg

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%94%2001.jpghttps://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%94%2002.jpg


https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%20-%202017.jpg
לתמונות הסליחות הקליקו כאן
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9A%202017.jpg
תמונות תשליך 2017 הקליקו כאן
ועוד תמונות תשליך

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/32155.jpg
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%90%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.jpg 

ולתמונות נוספות ממצלמתה של מלי הקליקו כאן
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97.jpg
 

                                


                                      

https://pschools.haifanet.org.il/romema/subjects/DocLib16/%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%90%D7%A0%D7%99.jpg 

https://pschools.haifanet.org.il/romema/subjects/DocLib16/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA.jpg
 


  

                                             

 

                             
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%90%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.jpg                     
  
הצצה לפעילויות שנעשות בביה"ס רוממה
                   ​
משולחנה של דפנה
ממני אליכם.  
להמשך לחץ כאן
 ​
הורים פותחים חלון . . .
להמשך הקליקו כאן.
תלמידים פותחים חלון ....
להמשך הקליקו כאן
 
 דבר יו"ר ביה"ס רוממה - הקליקו כאן
חזון בית הספר
דרך הערכים ברשת
למידע נוסף הקליקו כאן
 ​
פעילות רצף חינוכי גן -בית ספר 
אנו בבית ספר רוממה מכירים בחשיבות הרצף החינוכי במעבר מהגן לכיתה א’.
בית הספר נערך ומקיים פעילויות המיועדות לכך במסגרת תוכנית
“רצף חינוכי-גן בית ספר” 
להמשך לחץ כאן

 ​
בוקר של תרבות
בכל יום שני בשעה הראשונה,
מתכנסים כל תלמידי בית הספר
לבוקר של תרבות.לכל התכנסות
נבחר נושא שעל פיו נקבע תוכן
המפגש.
נושא המפגש קשור לרוב בציון
חג, מועד, תוכן לימודי,
אקטואליה ועוד. 
לחץ כאן להמשך
 
 
 ​
מפתח הלב 
שילוב תוכנית  "מפתח הלב"
בבית ספרינו 

 ​
תוכנית חברתית ערכית 
בית ספרנו רואה בפיתוח הכישוריים החברתיים והערכיים , נדבח חשוב ועיקרי בחיי תלמידנו .
על מנת להשיג יעד זה , בית הספר שוקד על טיפוח תוכנית חברתית ערכית המשלבת הורים וקהילה , בתחומי בית הספר ומחוצה לו . 
לחץ כאן להמשך

 ​
​ 
 ​
נשמח לראותכם גולשים ומתעניינים בנעשה באתר ובביה"ס
לתמונות מפעילויות שהתקיימו לאחרונה בבית ספרינו
  

  

 
 
 כרטיס הביקור שלנו

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.jpg
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D.jpg
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib9/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94.jpg
 https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1%20%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94.jpg

 http://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%A6%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98.jpg
 http://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%A6%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA.jpg
 http://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%A6%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA.jpg
 http://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%A6%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.jpg

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.jpg
 

 חדשות האתר

הידד חוזרים לבית הספר

שנת לימודים פורייה

שנה של הצלחה והגשמה

ממשפחת "ניגונים רוממה"

והמנהלת דפנה


הגישה נדחתה. אין לך הרשאה לבצע פעולה זו או לגשת למשאב זה.
  
  
  
04/09/2016 15:17
 

   למערכת החוגים והפעילויות  
     לשנת תשע"ז 2017
הקליקו כאן  
 
לשאלות, בקשות ועוד...
ניתן לפנות למרכזת יפעת אשכנזי
טל' : 
 6382082
למידע נוסף הקליקו כאן

​​
 
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib3/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.jpg
 
קוראים דברים בספרייה‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
הספרייה נמצאת
 בביה"ס "רוממה" ,
רח' אורן 27א', חיפה, 34765
טלפון: 04-8343445
מייל :   
romemalib@haifa.muni.il
המנוי חינם.
לרשות הקוראים 2 עמדות מחשב
ומכונת צילום.
 
לפרטים הקליקו כאן
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94.jpg
ליצירת מנוי אישי הקליקו כאן

  

 

 

לוח חופשות תשע"ח
הקליקו כאן
 

לא קיימים כרגע אירועים צפויים.
(אירועים נוספים...)

  הצוות החינוכי של בית ספר 'רוממה' מאמין ב'שונות ככוח! אנו מאמינים כי לכל תלמיד יכולת מנהיגות אישית, נקודות חוזק וייחוד משלו. את כל אלו אנו שואפים לטפח ולפתח, בד בבד עם מסרי משרד החינוך ותוכניות הלימודים הקיימות.


 

           

 


 תמונות מפעילויות
בשנה"ל תשע"ז

 https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%95.jpg
לתמונות הקליקו כאן

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A9%D7%A0%D7%94.jpg

לתמונות הקליקו כאן

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%A1%20%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94%20%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.JPG
למצגת הקליקו כאן

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib3/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%202017.jpg
לתמונות מטקס יום הזכרון 2017
הקליקו כאן

תמונות מהמצלמה של רונית
תמונות מהמצלמה של מלי

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib3/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.jpg
לתמונות מטקס השואה והגבורה
הקליקו כאן

תמונות נוספות שמלי צילמה

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib3/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94%20-%20%D7%92%D7%9F%20%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D.jpg
לתמונות מהטקס הקליקו כאן


פסח בבי"ס "רוממה ניגונים"
ועוד תמונות ממצלמתה של רונית
הרמת כוסית לפסח
תמונות נוספות שמלי צילמה

לתמונות הקליקו כאן


לתמונות נוספות הקליקו כאן


לתמונות פורים הקליקו כאן
תמונות נוספות מחגיגות פורים
ועוד תמונות ממסיבת פורים
https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib1/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94.jpg

לתמונות ולפעילות הקליקו כאן


https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%20%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D.jpgפעילות לחנוכה
לתתמונות הקליקו כאן

לתמונות נוספות הקליקו כאן
לפעילויות חנוכיף
הקליקו כאןלתמונות הקליקו כאן


לתמונות הקליקו כאן
לתמונות נוספות הקליקו כאן


לתמונות הקליקו כאן


לתמונות הקליקו כאן


לתמונות הקליקו כאן


בחזרה לביה"ס
לתמונות הקליקו כאן
לתמונות נוספות הקליקו כאן
ועוד תמונות - הקליקו כאן


הימים שלאחר השריפה
לתמונות הקליקו כאן


לתמונות הקליקו כאן

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib1/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA.jpg
בחירות בבי"ס - הקליקו כאן


תמונות מהטקס
לזכרו של יצחק רבין -
הקליקו כאן
ולעוד תמונות - הקליקו כאן

https://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA.jpg


מרוץ חיפה תמונות הקליקו כאן
מרוץ חיפה תמונות
נוספות הקליקו כאןלתמונות מטקס תשליך
הקליקו כאן
לתמונות מהיום הראשון בביה"ס
הקליקו כאן 
 
® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats