בתי ספר יסודיים > בית ספר אופקים : Skip Navigation Linksמתמטיקה

   הנושאים הנלמדים

מתמטיקה יחידת לימוד 1:

  1.          משוואות:

א.       משוואות ממעלה ראשונה ושנייה.

ב.       מערכת משוואות: שתי המשוואות ממעלה ראשונה, אחת מהמשוואות היא ממעלה ראשונה והשנייה מהצורה y = ax2 + bx +c , או שתיהן מצורה זו.

ג.        הקשר בין פתרון אלגברי והמשמעות הגרפית של הפתרון.

2.            פירוק לגורמים: פירוק על ידי הוצאת גורם משותף.

3.            שינוי נושא בנוסחה: כולל שינוי נושא בנוסחה שיש בה שברים אלגבריים פשוטים.

4.            בעיות מילוליות: בעיות קנייה ומכירה (כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזים), בעיות כלליות 

                 באחוזים .

5.            גרפים "מציאותיים":

א.   קריאת מידע (אינפורמציה) מגרפים המתארים מצבים "מציאותיים".

ב.    בניית גרפים "מציאותיים" - מעבר מתיאור מילולי של מצב לתיאור גרפי שלו.

ג.     המושגים: עלייה, ירידה, מקסימום ומינימום, שיפוע של ישר.

ד.     השוואה איכותית של קצב שינוי.

6.            מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית:

א.       משוואת ישר: מציאת משוואת ישר על פי נקודה עליו ושיפוע נתון, על פי שתי נקודות.

ב.        חיתוך והקבלה של ישרים, אמצע קטע, חישוב מרחק בין נקודות, משוואה ממעלה

            שנייה-פרבולה, מציאת נקודות חיתוך עם הצירים.

7.          סדרה חשבונית: הגדרה מילולית על פי הפרש קבוע בין איברים עוקבים, הגדרת הסדרה לפי מקום

              (הנוסחה לאיבר כללי), נוסחת סכום n האיברים הראשונים והשימוש בנוסחאות לחישובים מסוגים

               שונים, כולל פתרון בעיות מילוליות בסדרות.

8.            טריגונומטריה:

א.        הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס .

ב.        יישומים במישור: משולשים ישרי זווית ומצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית-

            משולש שווה שוקיים, משולש כללי, מלבן, מעוין.

ג.        במהלך פתרון הבעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של המצולעים השונים וכן

            חישובי שטחים והיקפים, ללא שימוש בפרמטרים.

9.          סטטיסטיקה והסתברות: שכיחות, שכיחות יחסית (כולל באחוזים), תיאור נתונים בטבלת שכיחויות.

              סידור נתונים בקבוצות ותיאורם הגרפי בצורת היסטוגרם, דיאגרמת עמודות (מקלות) ודיאגרמת עיגול.  

 

 

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats